Jumppa

Alkavan vaivaiseluun kehittymisen voi estää jumpan avulla. Jumppa korjaa ukkovarpaan asentoa, jos jumppaa aluksi lähes päivittäin. 
Kun ukkovarpaan asento on korjaantunut, jumppaa voi tehdä harvemmin eli muutaman kerran viikossa.

Loitontajalihakset pitävät ukkovarpaan hyvässä linjassa ja vältyt kirurgiselta toimenpiteeltä.

Lisäksi vaivaisenluuta voidaan hoitaa silikoniortoosin avulla. Silikoniortoosi ohjaa ukkovarpaan hyvään linjaan ja voi helpottaa tyvinivelen kipua.

Paras tulos saadaan, kun yhdistetään silikoniortoosi ja jumppa. Kun ukkovarvas on hyvässä linjassa hoidon ansiosta, voidaan ortoosin käyttö lopettaa ja jatkaa jumppaa. Jumppa ehkäisee vaivaisenluun uudelleen kehittymisen.

Huomioi myös kengät, etteivät kengänkärjet ohjaa ukkovarvasta väärään asentoon.
 
Ohjaa sormella ukkovarvas oikeaan linjaan eli suoraan eteenpäin.
 
Jännitä ukkovarvasta alustaa vasten laskien hitaasti 20:n. Yritä pitää varvas hyvässä linjassa jännityksen ajan. Rentouta ja toista jännitys 10 - 20 krt. Jännitysharjoituksia kannattaa tehdä päivän aikana useita kertoja.


Kun osaat jo kääntää ukkovarpaan suoraan linjaan lihasten avulla, voit jännittää ukkovarpaita toisiaan vasten eli ukkovarpaat "halivat" toisiaan.
Comments