Jalkaterapeutti


Jalkaterapeutti (AMK) on ammattikorkeakoulututkinto (3,5 vuotta/210 op). Jalkaterapeutilla on valmius edistää eri-ikäisten ihmisten jalkaterveyttä ja antaa korkeatasoisia jalkaterapiapalveluita monipuolisesti.

Diabetes, reuma, tuki- ja liikuntaelinsairaudet ja ikääntyneiden määrän lisääntyminen kasvattavat jalkaterapiapalveluiden tarvetta.

Urheilu ja kuntoliikunta huonoilla jalkineilla lisäävät ylirasitusta ja vammautumisriskiä, joihin voi hakea apua jalkaterapeutilta.

Lisäksi ihotautisairautta sairastavat henkilöt voivat hakea apua iho- ja kynsiongelmiin jalkaterapiasta. 

Jalkaterapeutilla on lapsen kasvun ja kehityksen sekä motoristen valmiuksien tuntemusta, mikä mahdollistaa lapsiasiakkaiden jalkaterapian.


http://www.mamk.fi/general/Uploads_files/jt_2011_2.pdf

Jalkaterapeutti
Tarja Virtaharju

Valmistuin jalkaterapeutiksi Mikkelin
AMK:sta  (Savonlinnassa) 2009


Comments